Bugun...TÜRKİYE TARIMININ CENAZE NAMAZI

Gazeteci Yazar Serpil Özkaynak’in yıllar önce kaleme aldığı bu kitap Türkiye tarımının cenaze namazının nasıl kılınacağını adım adım anlatmış.

facebook-paylas
Tarih: 13-02-2019 16:17

TÜRKİYE  TARIMININ CENAZE NAMAZI

Gazeteci Yazar Serpil Özkaynak’in yıllar önce kaleme aldığı bu kitap Türkiye tarımının cenaze namazının nasıl kılınacağını adım adım anlatmış.

 

Kitaptabım tanıtım yazısı ve alıntılar;

 

Atatürk'ten sonra bu ülkede köylüyü, çiftçiyi hiç mi kimse düşünmedi..? Tabii ki düşünen yöneticiler oldu, kimisi "aydın çiftçi" yetiştirmek için köy enstitüleri kurup, topraksız köylüye de devletin elindeki toprakları dağıtmak istedi, kimisi "köy-kent" projesi geliştirip, tarımda planlı, programlı ve eğitimli bir üretime geçilsin arzu etti, kimisi de "tarım bilgi bankası kurmalıyım" ülküsü ile ülke yönetimine geldi... Ama hiç biri "ülkenin başında" iken, hayalini gerçekleştiremedi. Hep engellendi...24 Ocak kararları ve sonrasında tamamen IMF ve AB endeksli uygulanan programlar sonucunda da "köy kökenli çiftçi" nin yaptığı hayvancılık öldürüldü, ziraatçılık da ağır yaralı bir halde ameliyat masasında bırakıldı...

 

Son yıllarda "fakirleşmiş çiftçiler", "devlet hastanesi kapısında bekleyen ölü ve hasta yakınları" misali, kaybetmek üzere oldukları için yakınırken, yöneticilerin "Lan terbiyesizlik yapma... Ananı da al git..." hakaretleri ile "yeşil kartlı" muamelesi görüyorlar.

 

Acaba yayınladığımız bu eseri okuduğunuzda sizler de bu vahşet karşısında ne kadar doğru bir yayıncılık yaptığımıza hak verecekmisiniz...?

 

`Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını, çağdaş ekonomik önlemlerle en yüksek düzeye çıkarmalıyız. Köylünün çalışması sonunda elde edeceği emek karşılığını, onun kendi menfaatine olmak üzere yükseltmek, ekonomi politikamızın temel ruhudur.`

 

 

Gazi Mustafa Kemal 1922

 

 

Batılı çiftçi kalkınıyor Türk çiftçisi batıyor

 

 

TARIMIN BİLİNÇLİ YOK EDİLİŞİ

 

 

Atatürk ne dediyse tam tersi yapılıyor!

 

 

Büyük Kurtarıcı`nın yaptıkları ve söylevleri ile `tarımda` Türk ulusuna çizdiği yol haritası, özellikle son yıllarda bir tarafa bırakıldı ve ülke tarımı, Batılılar`ın çizdiği `çıkmaz yollar`a sokuldu!...

 

 

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk`ün demeçlerinden, söylevlerinden yola çıkarak, onun Türk tarımı ve Türk çiftçisi için neler istediğini anlamak hiç de zor değil... `Ulusal tarım politikamız` da bu olmalıydı kuşkusuz. Ancak yıllardır bu isteklerin tam tersi uygulandı ve kimse buna `gık`ını bile çıkaramadı.

 

 

Toprak ağaları, toprak reformunu engelledi

 

 

Atatürk, 1937 yılında yaptığı bir konuşmada `Memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır` demişti. (Kaynak: Atatürk`ün Söylev ve Demeçleri, Cilt - I, 1945, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Sayfa: 379;380 )

 

 

Bu söz özellikle CHP`nin yıllarca düsturu olmuş, ülkede `toprağı işleyen köylüyü toprak sahibi yapabilmek için` TBMM`de yıllarca Toprak Reformu yapılması için savaşım verilmiştir. Ancak, tarım kentlerinden meclise milletvekili olarak gelenlerin hemen hepsi birer toprak ağası olduğundan, bu öneriye hiçbir zaman sıcak bakılmamıştır.

 

 

Devlet arazilerini ve teşvikleri patronlar kaptı!

 

 

Devletin arazilerinin fakir köylüye verilmesini yıllarca engelleyenler, şimdi pek çoğu TÜSİAD üyesi olan koca koca patronların devlet arazilerini paylaşması karşısında sus pus kaldılar. Sanayiyi, basını, Türk ticaret hayatını elinde tutanlar, yabancı ortakları da yanlarına katıp, devletin üretme çiftliklerini, teknopark projelerini, hatta mayınlı sınır arazilerini bile tek bir köylüye kaptırmıyorlar. Devletin kaymakamları, valileri, belediye başkanları, yani kamu yöneticileri de, `Bölgemize yatırım yapılacak. İstihdam sağlanacak` diyerek, bu işadamlarını sevinçle

 

 

karşılıyorlar.

 

 

Atatürk `tesis kredisi, büyüğe değil küçüğe` diye uyarmıştı

 

 

`Patronlar Kulübü`nün güçlü üyeleri, aldıkları topraklara yapılan teşviklerle daha da `güçlü` hale gelirken, Atatürk`ün 1931 yılında yazdığı şu notu hatırlamamak imkansız gibi:

 

 

`Memleket üretiminin artması, çeşitlendirilmesi için olduğu kadar herkes gibi köylünün de refah içinde yaşamasını temin etmek için bir tesis kredisine ihtiyaç vardır. Bu görüş, büyük çiftlik ve arazi işletenlere ait olmayıp daha çok küçük çiftçileri ilgilendirir.`

 

 

[Kaynak: M.K.Atatürk`ün 1931 yılında Anadolu`ya yaptığı seyahat sonunda hazırladığı notlar. Sayfa: II-42;43 (Orijinal belgeler Gnkur. Atase. Başkanlığı`ndadır.)]

 

 

Köylüyü `nakit kredi`den korumaya çalışmıştı

 

 

Hatta bu notları arasında bir bölüm daha vardır ki, bu, son zamanlarda Türk çiftçisinin içine düşürülmeye çalışıldığı `borç batağına` karşı, yıllar öncesinden yapılmış çok düşündürücü bir uyarıdır:

 

 

`Varlığından büyük iş tutarak büyük kâr yapmak için her şeyi borçla sağlamanın yolunu bulanlar genellikle üzücü sonuçlarla karşılaşmışlardır. Bu gibilere gerçek varlık ve ihtiyaçlarından çok kredi açmak ve onları kötü neticelerle karşılaşmaya teşvik etmek uygun değildir.

 

 

Söz konusu tesis kredisinin köylüye nakit olarak verilmesinin uygun olmayacağı şüphesizdir. Bu amaçla ayrılacak para ile bağ ve meyva fidanlıklarının kurulması, yerli pulluk ve tezgah atelyeleri ve tohum ve hayvan islahı müesseseleri kurulması ve nihayet buralarda dağıtılacak maddelerin fiyatlandırılarak uzun vadelerle toplanması tercih edilir.`

 

 

Özel bankalardan köylüye `kredi kartı` tuzağı

 

 

AB`nin zoruyla çiftçiye `üretimsiz, doğrudan maddi destek` veren hükümet, bu uygulamasıyla çiftçiyi köyden şehre göç etmeye teşvik ederken, bir çoğu yabancı olan özel bankalar da boş durmuyor. Ziraat Bankası`ndan aldığı krediyi bile ödeyememiş çiftçiye kredi kartı verme uygulaması başlatanlar, çiftçiyi geriye dönülmez bir iflasa sürüklemekteler.

 

 

Birlikler kurup kalkınmalarını istemişti

 

 

Ülkenin ne gibi tehlikelerle karşılaşabileceğini yıllar öncesinden gören ve uyaran ulu önder Atatürk, köylülerin, çiftçilerin kendi aralarında birlikler kurup, güç kazanmalarını da gerekli görmüş ve istemişti. İşte 1925 yılında dile getirdiği bu isteği:

 

 

`Makinesiz ziraat olmaz. El emeği güçtür. Birleşiniz. Birliklerle makine alırsınız.` (Kaynak: Atatürk`ün Söylev ve Demeçleri, Cilt - II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Sayfa: 209)

 

 

Atatürk`ün söylevlerinden ve aldığı notlardan anladığımız, `az sayıdaki büyük zengin işletmeleri teşvik etmek yerine, sayıları çok daha fazla ama güçleri az olan çiftçileri, köylüleri teşvik etmeye daha önem verilmesi gerektiğidir.`

 

 

Atatürk`ün 1931 yılında yazdığı şu satırlarla da çiftçiye destek verilmesini istemiştir:

 

 

`Çiftçilerimizi kredi, üretim kooperatifleri gibi ekonomik kuruluşlara kavuşturmak ve bu kuruluşları ilerletmek ve geliştirmek gayedir.`

 

 

(Kaynak: Atatürk`ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, M.K.Atatürk, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Derleyen: Nimet Arsan, Sayfa: 550)

 

 

`Köylü, yiyecek ve giyecek için para sarf etmemeli`

 

 

Çiftçinin, köylünün günlük ekonomik sıkıntılarla boğulmadan ülke yararına üretim yapmasını şart gören Mustafa Kemal Atatürk, köylünün `beslenme ve giyim` ihtiyacını kendi giderebilmesi için `ev sanayi` kurulması gerektiğini bile düşünmüş ve 1931 yılında bu düşüncelerini şu notlarında yazıya dökmüştür:

 

 

`Bir köylü ev sanayi kurulması için çareler düşünmek akla gelir. Bizde köylü, evine, aile ve çocuklarının yaşamasına gerekli olan yiyecek, içecek ve herkes gibi giyecek için para sarf etmemelidir. Köylü ailenin, elbisenin aba ve kaba bez dokuma tezgahı, sabanı gibi olmalıdır. Bu esasın yaygınlaştırılması ileriye ait bir ideal olmakla beraber, bu gayeye varmak için tedbirler düşünmek ve teşebbüslerde bulunmak çok lüzumludur. Aksi takdirde her şey yolunda gittiği zaman ancak yaşayabilen ve memleket nüfusunun üçte ikisini oluşturan bu insanlar hava gibi, tarım hastalıkları gibi ve nihayet piyasa gibi tesirlerin müsaade etmemesi halinde bütün kusuru hükümete ve vergilere yüklemekten çekinmeyeceklerdir.`

 

 

[Kaynak: M.K.Atatürk`ün 1931 yılında Anadolu`ya yaptığı seyahat sonunda hazırladığı notlar. Sayfa: I-31;32 (Orijinal belgeler Gnkur. Atase. Başkanlığı`ndadır.)]

 

 

Çiftçi sayısının çok olması sayesinde yaşıyoruz

 

 

IMF ve AB politikalarıyla son yıllarda Türk tarımında köylü nüfus azaltılıp, şehirli nüfus arttırılmaya çalışılıyor. Köyde ısrarla kalan köylüleri de çiftçilikten edip, yeni `çiftçi` olan işadamlarının zengin ve büyük çiftliklerde köle gibi çalışmalarına yol açan bu düzenle Atatürk`ün istek ve direktiflerinin tam tersi bir politika izleniyor.

 

 

Mustafa Kemal Atatürk, o zamanlar Türk ulusunun büyük bölümünün çiftçi olmasının Türkiye Cumhuriyeti`nin kurulabilmesinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu 1923 yılında sarf ettiği şu sözlere ifade etmişti:

 

 

`Milletimiz çok büyük elemler, mağlûbiyetler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun temel sebebi şundandır: Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki sabanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzünde olmayacaktık.`

 

 

(Kaynak: Atatürk`ün Söylev ve Demeçleri, Cilt - II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını. Sayfa: 117)

 

 

Çiftçiye verdiği önem

 

 

Atatürk`ün bize miras olarak bıraktığı tarımla ilgili yol haritasını izlediğimizde, şu sıralar `yok edilmeye çalışılan` köylüye ne derece önem verdiğini şu sözleriyle anlayabiliriz:

 

 

Yıl: 1922 `Türk köylüsünü `efendi` yerine getirmedikçe memleket ve millet yükselemez`

 

 

(Kaynak: Yakınlardan Hatıralar, Mahmut Esat Bozkurt, 1955, Sayfa: 94)

 

 

Yıl: 1922 `Türkiye`nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah , mutluluk ve servete hakkı olan ve daha layık olan köylüdür.`

 

 

(Kaynak: Atatürk`ün Söylev ve Demeçleri, Cilt - I, 1945, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Sayfa: 219 )

 

 

Yıl: 1925 : `Memleketimiz hakiki çiftçi memleketidir.`

 

 

(Kaynak: Atatürk`ün Söylev ve Demeçleri, Cilt - II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Sayfa: 209)

 

 

`Memleketimiz çiftçi ve asker memleketidir`

 

 

Ulu önder Atatürk`ün bir ülke için tarımın ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatan şu sözleri, ne yazık ki yıllardır rehavet içindeki hükümetler tarafından unutuldu gitti. Bakın Ata`mız bu konuda bizleri daha 1923 yılından bugünlere nasıl uyarmıştır:

 

 

`Memleketimiz şu iki şeyin memleketidir: Biri çiftçi, diğeri asker. Biz çok iyi çiftçi ve çok iyi asker yetiştiren bir milletiz. İyi çiftçi yetiştirdik, çünkü topraklarımız çoktur. İyi asker yetiştirdik, çünkü o topraklara kasteden düşmanlar fazladır... Bundan sonra da daha iyi çiftçi ve daha iyi asker olacağız. Lâkin bundan sonra asker oluşumuz artık eskisi gibi başkalarının hırsı, şan ve şöhreti keyfi için değil; yalnız ve yalnız bu aziz topraklarımızı muhafaza etmek içindir.

 

 

...

 

 

Çiftçilerimizin gayretiyle memleketimizin verimli tarlaları birer kalkınma kaynağı olacaktır. Şüphesiz bu kalkınma kaynaklarını dünyadaki düşmanlara karşı savunmak için kıymetli bir ordumuz da bulunacaktır.

 

(Kaynak: Atatürk`ün Söylev ve Demeçleri, Cilt - II, 1952, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını. Sayfa: 131;132)

 

 

 

 

 FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÜTÜPHANE Haberleri

HABER ARA
YAZARLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HABER ARŞİVİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HAVA DURUMU
resmi ilanlar nöbetçi eczaneler
GÜNLÜK BURÇ
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Sivasspor 20 12 3 5 39 23 41 +16
2 İstanbul Başakşehir 20 11 3 6 39 21 39 +18
3 Trabzonspor 19 11 3 5 43 20 38 +23
4 Alanyaspor 20 11 4 5 40 19 38 +21
5 Fenerbahçe 20 11 5 4 39 23 37 +16
6 Galatasaray 20 10 4 6 32 17 36 +15
7 Beşiktaş 20 10 7 3 31 27 33 +4
8 Göztepe 20 8 6 6 25 22 30 +3
9 Gaziantep FK 20 7 7 6 31 32 27 -1
10 Yeni Malatyaspor 20 6 8 6 34 29 24 +5
11 Çaykur Rizespor 20 7 10 3 21 30 24 -9
12 Denizlispor 20 6 9 5 21 29 23 -8
13 Gençlerbirliği 20 5 9 6 30 37 21 -7
14 Konyaspor 20 4 9 7 16 27 19 -11
15 Antalyaspor 20 4 10 6 18 36 18 -18
16 MKE Ankaragücü 21 3 10 8 18 37 17 -19
17 Kasımpaşa 20 4 12 4 28 43 16 -15
18 Kayserispor 20 2 13 5 19 52 11 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 21 12 3 6 30 17 42 +13
2 BB Erzurumspor 20 10 5 5 23 16 35 +7
3 Bursaspor 20 11 6 3 28 24 33 +4
4 Adana Demirspor 20 8 5 7 34 21 31 +13
5 Keçiörengücü 20 7 5 8 16 14 29 +2
6 Altay 20 7 6 7 23 20 28 +3
7 Ümraniyespor 20 8 8 4 31 30 28 +1
8 Akhisarspor 20 7 6 7 21 20 28 +1
9 Fatih Karagümrük 21 7 7 7 26 27 28 -1
10 Giresunspor 20 7 6 7 23 25 28 -2
11 Menemenspor 20 8 8 4 21 24 28 -3
12 Balıkesirspor 20 6 7 7 18 20 25 -2
13 İstanbulspor 20 5 7 8 29 29 23 0
14 Altınordu 20 5 7 8 22 25 23 -3
15 Adanaspor 20 3 9 8 21 29 17 -8
16 Osmanlıspor FK 20 5 10 5 21 29 17 -8
17 Boluspor 20 2 9 9 17 28 15 -11
18 Eskişehirspor 20 6 10 4 25 31 13 -6
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 21 16 1 4 48 8 52 +40
2 Manisa FK 21 15 1 5 60 18 50 +42
3 Sancaktepe Bld 21 12 5 4 35 17 40 +18
4 Hekimoğlu Trabzon 21 12 6 3 35 30 39 +5
5 Çorum FK 21 11 9 1 30 27 34 +3
6 Sarıyer 21 9 6 6 26 22 33 +4
7 İnegölspor 21 9 8 4 34 24 31 +10
8 Afjet Afyonspor 21 9 8 4 31 23 31 +8
9 Zonguldak Kömürspor 21 8 6 7 28 26 31 +2
10 Pendikspor 21 8 8 5 29 26 29 +3
11 Tarsus İdman Yurdu 21 9 11 1 30 31 28 -1
12 Kırklarelispor 21 6 7 8 19 26 26 -7
13 Hacettepe Spor 21 8 11 2 27 39 26 -12
14 Başkent Akademi FK 21 6 12 3 27 31 21 -4
15 1922 Konyaspor 21 6 12 3 25 35 21 -10
16 Amed Sportif 21 5 10 6 15 32 21 -17
17 Gümüşhanespor 21 5 13 3 23 39 18 -16
18 Şanlıurfaspor 21 0 20 1 5 73 14 -68
Takım O G M B A Y P AV
1 Artvin Hopaspor 21 11 2 8 35 14 41 +21
2 Serik Belediyespor 21 12 4 5 37 21 41 +16
3 68 Aksaray Belediyespor 21 11 3 7 34 16 40 +18
4 24Erzincanspor 21 10 3 8 29 17 38 +12
5 Buca FK 21 9 6 6 29 28 33 +1
6 Karaköprü Belediyespor 21 8 5 8 20 16 32 +4
7 Çatalcaspor 21 7 4 10 30 22 31 +8
8 Düzcespor 21 8 6 7 18 16 31 +2
9 Sultanbeyli Bld. 21 7 6 8 25 20 29 +5
10 Silivrispor 21 6 6 9 26 24 27 +2
11 52 Orduspor FK 21 4 4 13 14 15 25 -1
12 Çankaya FK 21 6 8 7 23 27 25 -4
13 Kızılcabölükspor 21 5 7 9 28 28 24 0
14 Erzin Spor Kulübü 21 5 7 9 23 24 24 -1
15 Şile Yıldızspor 21 5 8 8 16 19 23 -3
16 Yomraspor 21 5 8 8 22 26 23 -4
17 Tokatspor 21 1 17 3 13 45 6 -32
18 Manisaspor 21 1 17 3 15 59 0 -44
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/02/2020 Konyaspor vs Denizlispor
 08/02/2020 Beşiktaş vs Gaziantep FK
 08/02/2020 Gençlerbirliği vs Trabzonspor
 08/02/2020 Fenerbahçe vs Alanyaspor
 09/02/2020 Kayserispor vs Antalyaspor
 09/02/2020 Sivasspor vs İstanbul Başakşehir
 09/02/2020 Kasımpaşa vs Galatasaray
 10/02/2020 Göztepe vs Çaykur Rizespor
 14/02/2020 İstanbul Başakşehir vs Beşiktaş
 14/02/2020 İstanbul Başakşehir - Beşiktaş İstanbul Başakşehir ligde evindeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  İstanbul Başakşehir yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/02/2020 Giresunspor vs İstanbulspor
 08/02/2020 Eskişehirspor vs Altınordu
 08/02/2020 Adana Demirspor vs Adanaspor
 09/02/2020 BB Erzurumspor vs Keçiörengücü
 09/02/2020 Ümraniyespor vs Balıkesirspor
 09/02/2020 Osmanlıspor FK vs Bursaspor
 09/02/2020 Altay vs Boluspor
 10/02/2020 Akhisarspor vs Menemenspor
 14/02/2020 Altınordu vs Osmanlıspor FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/02/2020 Kahramanmaraşspor vs Van Spor
 09/02/2020 Ankara Demirspor vs Sakaryaspor
 09/02/2020 Bodrumspor vs Eyüpspor
 09/02/2020 Ergene Velimeşe vs Etimesgut Belediyespor
 09/02/2020 Kardemir Karabükspor vs Kastamonuspor
 09/02/2020 Kırşehir Belediyespor vs Tuzlaspor
 09/02/2020 Niğde Anadolu FK vs Bayburt Özel İdare Spor
 09/02/2020 Uşak Spor vs Sivas Belediyespor
 15/02/2020 Bayburt Özel İdare Spor vs Kardemir Karabükspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 08/02/2020 Yomraspor vs Serik Belediyespor
 08/02/2020 Çatalcaspor vs Karaköprü Belediyespor
 09/02/2020 Artvin Hopaspor vs Sultanbeyli Bld.
 09/02/2020 24Erzincanspor vs Çankaya FK
 09/02/2020 Kızılcabölükspor vs 52 Orduspor FK
 09/02/2020 Manisaspor vs Silivrispor
 09/02/2020 Şile Yıldızspor vs Erzin Spor
 09/02/2020 Tokatspor vs Düzcespor
 09/02/2020 68 Aksaray Belediyespor vs Buca FK
 14/02/2020 Çankaya FK - 68 Aksaray Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor ligdeki son 15 maçında hiç kaybetmedi  68 Aksaray Belediyespor yenilmez
 14/02/2020 Buca FK - Manisaspor Manisaspor ligde deplasmandaki son 10 maçında hiç kazanamadı  Buca FK yenilmez
 14/02/2020 Çankaya FK - 68 Aksaray Belediyespor Çankaya FK ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  68 Aksaray Belediyespor yenilmez
 14/02/2020 Buca FK - Manisaspor Buca FK ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Buca FK yenilmez
NAMAZ VAKİTLERİ
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI